Deze site maakt gebruik van cookies.Meer weten

Perfectionisme

Perfectionisme kan men zonder enig probleem beschouwen als het vergiftigde geschenk. Aan de ene kant kan perfectionisme ideaal zijn, maar net zo goed kan dit perfectionisme voor heel wat problemen zorgen.

Wat is perfectionisme?

Perfectionisme is een eigenschap van een persoon. De ene persoon is meer perfectionistisch ingesteld dan de andere. Iemand die perfectionisme nastreeft, wilt alles tot in de details in orde hebben. Tegelijkertijd is men maar zelden tevreden met een bepaald resultaat en is men heel kritisch tegenover zichzelf of tegenover andere mensen. Het is dus duidelijk dat perfectionisme niet noodzakelijk als een voordeel moet beschouwd worden. Zowel voor de persoon die perfectionisme nastreeft als voor de omgeving van die persoon is het behoorlijk vermoeiend om met die eigenschap te leven.

De valkuilen van perfectionisme

Leef je in de gedachte dat perfectionisme het haalbare doel is, dan kom je voor enkele problemen te staan. Samenleven met iemand die perfectionisme nastreeft, is sowieso geen sinecure. Nooit is iets goed genoeg en de lat wordt steeds hoger en hoger gelegd.

Perfectionisme ontstaat vaak op jonge leeftijd. Vooral wanneer hoge eisen aan kinderen worden gesteld, kan men verwachten dat deze later in hun leven perfectionistisch zullen ingesteld zijn. Deze personen zijn zo gewoon om met hoge eisen om te gaan dat zij zelf altijd de lat hoger leggen. Het hoeft geen betoog dat de lat na verloop van tijd tot een onbereikbare hoogte komt. En het is net op dat moment dat mensen geconfronteerd worden met hun beperkingen. Voor iemand die perfectionisme nastreeft is dat heel zwaar om te dragen.

Een ander gevaar dat achter perfectionisme schuilt, is het gevaar dat men niet tot actie komt. Iemand die perfectionistisch is ingesteld duldt geen fouten van zichzelf. En de allerbeste manier om fouten te vermijden, is om geen actie te ondernemen. Daarom ziet men vaak dat perfectionistisch ingestelde mensen maar zelden de kar zullen trekken als het er op aan komt om actie te ondernemen.

Iedereen maakt wel eens een fout. Dat is zowat de meest erge valkuil die een perfectionist kan overkomen. Door een fout te maken voelt iemand die perfectionistisch is ingesteld zich heel schuldig. Dit kan dermate lang naslepen bij die persoon dat men deze instelling als een heuse belemmering kan ervaren.

Perfectionisme en faalangst

Twee zaken die hand in hand door het leven wandelen zijn perfectionisme en faalangst. Zowel perfectionisme als faalangst tonen aan dat men bang is om ergens niet in te lukken. Bijgevolg zou men perfectionisme kunnen beschouwen als een gevolg van faalangst.

Met deze wetenschap in het achterhoofd kan men stellen dat Bach bloesems heel goed zouden kunnen helpen bij mensen die lijden aan perfectionisme. Zo is er een mix van Bach bloesems gemaakt, mix 44, die er voor zorgt dat mensen met een perfectionistische instelling meer vertrouwen krijgen in zichzelf, minder zwaar gaan tillen aan hun fouten en meer gaan geloven in zichzelf.

Delen

Andere artikelen


Assertief zijn

Assertief zijn

Assertief zijn is iets wat velen zouden willen, maar slechts weinigen kunnen. Lees hoe je kan leren om meer assertief te zijn en wat je moet vermijden.

Lees het volledig artikel

Faalangst op de basisschool

Faalangst op de basisschool

 Faalangst bij kinderen op de basisschool komt vaker voor dan je vermoedt. Faalangst betekent dat je kind geen vertrouwen in eigen kunnen heeft.

Lees het volledig artikel

Hoe krijg je meer zelfvertrouwen?

Hoe krijg je meer zelfvertrouwen?

Meer zelfvertrouwen krijgen is geen evidente zaak. Lees enkele tips die je kunnen helpen om je zelfvertrouwen tot een hoger niveau te tillen.

Lees het volledig artikel

Faalangst en de rol van je huisarts

Faalangst en de rol van je huisarts

De huisarts kan je helpen met je faalangst. Daarnaast raden wij aan Bachbloesems te proberen: deze geheel natuurlijke remedie boekt veel succes bij het bouwen aan meer zelfvertrouwen en rust en kalmte.

Lees het volledig artikel

Faalangst bij volwassenen

Faalangst bij volwassenen

Aangezien over faalangst bij volwassenen weinig gesproken wordt en nog minder over geweten is, is dit in feite zo’n beetje taboe. Wanneer we het over volwassenen hebben die...

Lees het volledig artikel

Voor faalangst is een observatielijst

Voor faalangst is een observatielijst

Een observatielijst is een instrument voor het in kaart brengen van faalangst. Meer en meer scholen werken er mee. Is de diagnose faalangst met behulp van de observatielijst vastgesteld en kent men de emotie(s) die in het gedrang zijn, dan kunnen Bachbloesems efficient werken.

Lees het volledig artikel

Faalangst onderzoek

Faalangst onderzoek

Er is een wetenschappelijk onderzoek dat faalangst vast kan stellen. Faalangst is een van de facetten waarop het onderzoek zich richt. De diagnose faalangst vaststellen is namelijk niet eenvoudig en kan worden verward met andere emotionele stoornissen.

Lees het volledig artikel

Is faalangst erfelijk?

Is faalangst erfelijk?

Faalangst kan erfelijk bepaald zijn maar het zijn vooral de omstandigheden waarin iemand opgroeit en de directe omgeving die kinderen faalangstig maken. Vroegtijdige nare ervaringen kunnen ook leiden tot faalangst op latere leeftijd.

Lees het volledig artikel

Hoe je zelfvertrouwen vergroten?

Hoe je zelfvertrouwen vergroten?

Hoe moet je een laag zelfvertrouwen gaan vergroten? Lees of dit mogelijk is en ontdek hoe je kan werken aan het opkrikken van je zelfvertrouwen.

Lees het volledig artikel

Faalangst in groep 3 basisonderwijs

Faalangst in groep 3 basisonderwijs

Bij kinderen steekt faalangst vaak de kop op in groep 3 van de basisschool. Het spelen maakt langzaam maar zeker plaats voor leren en vaardigheden toepassen. Dit brengt een zekere prestatiedruk of spanning met zich mee.

Lees het volledig artikel

Krijg gratis advies voor jouw probleem

Ben je niet zeker welke Bachbloesems jou kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact op met Tom en krijg gratis persoonlijk advies.

tom vermeersch
Tom Vermeersch

Ja, ik wil gratis advies

Nee, dank je. Ik zoek het zelf wel uit....