Deze site maakt gebruik van cookies.Meer weten

Rouwverwerking: een proces in verschillende fasen

Rouwverwerking kan men zien als een proces dat over een langere termijn verloopt en dat in verschillende fasen verloopt. Men spreekt daarom ook vaak van een rouwproces in plaats van rouwverwerking. Dat houdt echter niet in dat iedereen zonder meer en op dezelfde manier doorheen de verschillende fasen van de rouwverwerking gaat. Elke persoon verwerkt een verlies op een eigen manier. Soms slaat men een fase over en soms blijft men langer dan gemiddeld in een bepaalde  fase hangen.

Rouwverwerking: een breed begrip

Men moet rouwverwerking breder zien dan het treuren omdat iemand is overleden. Meestal ziet men rouwverwerking als iets te eng en als iets wat met de dood te maken heeft.
Maar er is ook sprake van rouwverwerking op andere momenten. Zo kan men van rouwverwerking spreken als een relatie eindigt. Mensen die scheiden, maken ook een rouwproces mee. Een rouwproces kan er ook zijn als iemand zijn baan verliest. Ook het verlies van een huisdier (door overlijden of door plaatsing) kan men als een rouwproces beschouwen.

De verschillende fasen bij rouwverwerking

Elisabeth Kübler-Ross is een autoriteit als het op rouwverwerking aan komt. Zij onderscheidt vijf stappen waar de meeste mensen doorheen gaan.

  • In een eerste fase is er de ontkenning. Mensen kunnen niet geloven wat er is gebeurd. In sommige situaties kan men lang in deze fase blijven zitten. Dat is het geval bij bijvoorbeeld een echtscheiding waarbij een partner niet accepteert wat er gebeurd is en er van overtuigd blijft dat alles wel goed komt. In andere situaties, zoals het overlijden van iemand, is deze fase meestal vrij snel voorbij.
  • Een tweede fase wordt gekenmerkt door een vorm van woede. Men vraagt zich dan af waarom dit verdriet er is.
  • De derde fase is de fase van het marchanderen. Deze fase komt vooral voor als men verdriet moet verwerken omwille van een stukgelopen relatie. In deze fase gaat men allerlei beloftes doen in de hoop dat de relatie opnieuw goed komt. Bij rouwverwerking omwille van een overlijden is deze fase minder of vaak helemaal niet aanwezig, omdat er geen onderhandelen meer aan is.
  • Uiteindelijk belandt men in de vierde fase: het echte verdriet. In deze fase ziet men in dat iets echt voorbij is. Men accepteert wat er is gebeurd en men beseft dat het geen zin heeft om er zich tegen te verzetten. Deze fase gaat vaak gepaard met een depressie, waarbij men lusteloos wordt en alle zin in het leven verliest.
  • Ook al blijven mensen vaak lang in de vorige fase zitten, toch komt men meestal tot de vijfde stap; de stap van de aanvaarding. In deze stap beslist men dat men verder moet gaan met zijn leven. Loslaten is in deze fase zowat het kernwoord.

Hulp bieden bij rouwverwerking

Het is geen sinecure om mensen gepaste hulp te bieden bij rouwverwerking. Niet zelden sluiten deze mensen zich af. Het is echter niet omdat iemand zich afsluit dat deze persoon geen hulp apprecieert. Een luisterend oor is vaak al een heel belangrijk element in de rouwverwerking.

Ook Bach bloesems kunnen een prima ondersteuning bieden bij het rouwproces. Er is een speciale bloesemremedie ontwikkeld om mensen in een rouwproces bij te staan. Deze mix van Bach bloesems (mix 68) helpt om het overlijden van iemand beter te verwerken, de woede te kanaliseren en de neerslachtigheid tegen te gaan. Hierdoor kan men de dood van iemand vlotter een plaats geven en de draad van het leven opnieuw oppakken.

Delen

Andere artikelen


Huisdier overleden

Huisdier overleden

Een overleden huisdier weegt zwaar door op de emoties binnen een familie. Lees welke fasen met dergelijk overlijden kunnen gepaard gaan.

Lees het volledig artikel

Verliesverwerking

Verliesverwerking

Verliesverwerking is een zware periode in het leven. Ontdek wat rouw en verliesverwerking kan inhouden en welke fasen er in deze verwerking zijn.

Lees het volledig artikel

Rouwverwerking bij kinderen

Rouwverwerking bij kinderen

Rouwverwerking verloopt bij kinderen anders dan bij volwassenen. Ontdek hoe kinderen verschillend rouwen afhankelijk van hun leeftijd.

Lees het volledig artikel

Een rouwproces doormaken

Een rouwproces doormaken

Een rouwproces doormaken is geen eenvoudige zaak. Lees hoe mensen een rouwproces kunnen doormaken en het overlijden van een dierbare verwerken.

Lees het volledig artikel

Verlies van een kind

Verlies van een kind

Het verlies van een kind brengt onnoemelijk veel verdriet met zich mee. Lees hoe je als ouder en omgeving hier kan mee omgaan en hoe je dit kan plaatsen.

Lees het volledig artikel

Rouw en depressie

Rouw en depressie

Rouw en depressie lijken familie van elkaar. Ontdek hoe beide begrippen nauw samenhangen en toch verschillend zijn en leer hoe je er mee kan omgaan.

Lees het volledig artikel

Rouwverwerking na verlies van de partner

Rouwverwerking na verlies van de partner

Na het verlies van een partner komt men in een langdurig proces van rouwverwerking. Lees hoe dit proces verloopt en hoe lang dit kan duren.

Lees het volledig artikel

Fases van rouw

Fases van rouw

In een periode van rouw doorloopt men verschillende fases. Ontdek de verschillende fases in dit proces en leer hoe men die fases kan herkennen.

Lees het volledig artikel

Het overlijden van een moeder of vader

Het overlijden van een moeder of vader

Een moeder of vader verliezen door overlijden, is zwaar om dragen. Lees hoe je hier kan mee omgaan op praktisch en vooral op emotioneel vlak.

Lees het volledig artikel

Verdriet verwerken

Verdriet verwerken

Verdriet verwerken is een lastige periode in een mensenleven. Ontdek via enkele tips hoe je op een vlottere manier verdriet verwerkt.

Lees het volledig artikel

Krijg gratis advies voor jouw probleem

Ben je niet zeker welke Bachbloesems jou kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact op met Tom en krijg gratis persoonlijk advies.

tom vermeersch
Tom Vermeersch

Ja, ik wil gratis advies

Nee, dank je. Ik zoek het zelf wel uit....