Bach bloesem advies

Privacy policy

Laatste aanpassing: 15 november 2017 

1.        Algemeen 

Ser Feliz, met maatschappelijke zetel te  Gullegemsesteenweg 131, 8501 Bissegem - België, met ondernemingsnummer (BE0898624232) (hierna “Ser Feliz”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website https://www.bachbloesemadvies.nl. 

Ser Feliz leeft  als  Belgische  vennootschap  de Belgische  ‘Wet  van  8  december  1992  tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.


2.        Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1.     De gegevens die je ons meedeelt

In het aanmeldingsformulier of bestelformulier op de Website: e-mailadres, naam, voornaam, adres –en facturatiegegevens. 

2.2.     De gegevens die automatisch worden verzameld:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Ser Feliz en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.

  

3.        Doeleinden van de verwerking

3.1.     Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

    Je de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren;

    Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;

    Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;

    De technische administratie van de Website te beheren;

    Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.  

3.2.     Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing. 

3.3.     Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

 

4.        Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Ser Feliz.

 

5.        Recht van toegang en verbetering

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan tom at bachbloesemadvies.nl 

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Ser Feliz mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Ser Feliz.

 

6.        Recht van verzet

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan tom at bachbloesemadvies.nl. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

 

7.        Veiligheid en vertrouwelijkheid

Ser Feliz heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Ser Feliz aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 

Ser Feliz houdt eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Ser Feliz niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Ser Feliz. Ser Feliz is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Ser Feliz raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.


8.        Cookies

8.1.     Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is. 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via tom at bachbloesemadvies.nl. 

8.2.     Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.

8.3.     Soorten cookies 

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur. 

8.4.     Jouw toestemming

Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal  te  kunnen  gebruiken  dien  je  die  cookies  te aanvaarden. Dit kan  via  je browserinstellingen.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie.

Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken:  http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

8.5.     Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

8.6.     Meer informatie over cookies 

Informatie over cookies 

Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier:  http://www.allaboutcookies.org/

Internet Advertising Bureau

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

8.7.     Welke cookies gebruiken wij op www.bachbloesemadvies.nl

Functionele cookies 

NAAM: bachbloesemadviesadvicecookie
DOEL: Bijhouden of mensen de advies pop-up rechtsonderaan op de website hebben gezien. Deze cookie wordt enkel aangemaakt indien de mensen bewust de advies pop-up sluiten.
GELDIGHEID: 1 jaar

Naam: PHPSESSID
DOEL: Wordt gebruikt om de huidige sessie van de bezoeker op te slaan.
GELDIGHEID: Sessie

Google Analytics

Deze cookies zorgen ervoor dat er een beeld kan gevormd worden over het aantal bezoekers en van waar deze bezoekers afkomstig zijn. Op die manier kunnen we onze website nog verbeteren. 

NAAM: _utma
DOEL: Google Analytics tracking cookie
GELDIGHEID: 2 jaar

NAAM: _utmb
DOEL: Google Analytics tracking cookie
GELDIGHEID: 30 minuten

NAAM: _utmc
DOEL: Google Analytics tracking cookie
GELDIGHEID: sessie 

NAAM: _utmz
DOEL: Google Analytics tracking cookie
GELDIGHEID: 6 maanden

NAAM: _utmt
DOEL: Google Analytics tracking cookie
GELDIGHEID: 10 minuten

NAAM: _ga
DOEL: Google Analytics tracking cookie
GELDIGHEID: 2 jaar 

NAAM: _gat
DOEL: Google Analytics tracking cookie
GELDIGHEID: 10 minuten

Google

Deze cookies zorgen ervoor dat diensten van Google kunnen worden afgestemd op de gebruiker. Het zorgt er ook voor dat je een pagina of website een Google ‘+1’ kan geven.

NAAM: PREF, NID, OGPC, SNID
DOEL:  Deze cookies bewaren de voorkeuren van een gebruiker.
GELDIGHEID: 1 maand tot 2 jaar

Doubleclick

Deze cookies houden bij welke producten en info je bekijkt op de website zodat je gepersonaliseerde aanbiedingen te zien krijgt. 

NAAM: id
DOEL: Deze cookie wordt geplaatst door Doubleclick/Google en houdt bij welke producten en pagina’s je bekijkt.
GELDIGHEID: 2 jaar 

NAAM: _drt_
DOEL: Deze cookie wordt geplaatst door Doubleclick/Google en houdt bij welke producten en pagina’s je bekijkt.
GELDIGHEID: 12 uur

Optimizely cookies

Deze cookies worden gebruikt om te meten hoe bezoekers de website gebruiken. We gebruiken deze data om de website te optimaliseren om zo de gebruikerservaring te verbeteren.

NAAM: optimizelyEndUserId
DOEL: Deze cookie is een unieke gebruikers-id geplaatst door Optimizely
GELDIGHEID: 10 jaar

NAAM: optimizelyBuckets
DOEL: Gebruikt om de pagina varianten, toegewezen voor A/B testen, van een gebruiker op te slaan, om te zorgen dat een gebruiker een consistente ervaring krijgt. Geplaatst door Optimizely
GELDIGHEID: 10 jaar 

NAAM: optimizelySegments
DOEL: Bewaart JSON data van de bezoeker zijn dimensie informatie zoals de browserversie. Geplaatst door Optimizely.
GELDIGHEID: 10 jaar

NAAM: optimizelyCustomEvents
DOEL: Bewaart de laatste 10 aangepaste events die een gebruiker heeft getriggerd. Geplaatst door Optimizely.
GELDIGHEID: 10 jaar 

NAAM: optimizelyRedirect
DOEL: Bewaart de URL van een verwijzende pagina vanwaar een gebruiker werd omgeleid. Dit voorkomt oneindige lussen. Geplaatst door Optimizely.
GELDIGHEID: 5 seconden

NAAM: optimizelyPendingLogEvents
DOEL: Bewaart de activiteiten van de gebruiker die plaats vinden op de website. Geplaatst door Optimizely.
GELDIGHEID: 10 jaar

AddToAny cookies

Deze website gebruikt het platform AddToAny om het de bezoeker mogelijk te maken om pagina’s te delen via social media.

Facebook cookies

We gebruiken Facebook cookies om je gerichte advertenties te kunnen tonen op het social mediaplatform. Voor meer info kan je hier terecht: https://www.facebook.com/privacy/explanation


Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.


9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.


10. Aanvaarding 

Door de website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat Ser Feliz jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.

Bachbloesems zijn geen geneesmiddelen maar onschadelijke plantaardige extracten die gebruikt worden ter ondersteuning van de gezondheid.

© 2024 Mariepure - Webdesign Publi4u

Krijg gratis advies voor jouw probleem

Ben je niet zeker welke Bachbloesems jou kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact op met Tom en krijg gratis persoonlijk advies.

tom vermeersch
Tom Vermeersch

Ja, ik wil gratis advies

Nee, dank je. Ik zoek het zelf wel uit....