Bach bloesem advies

Taalproblemen en dyslexie

Als ouders te horen krijgen dat hun kind problemen heeft die wel eens op dyslexie zouden kunnen wijzen, dan is dit een bittere pil. Logisch ook, want gedurende de ganse kleutertijd was er geen vuiltje aan de lucht. En nu komt men in het lager onderwijs plots aandraven met een probleem. Zagen de kleuterjuffen het probleem dan niet? Of overdrijft men in het lager onderwijs?

Je kan er als ouder van uit gaan dat het voor een leerkracht zeker geen aangename zaak is om “slecht” nieuws te melden. Als de leerkracht met andere woorden melding maakt van een taalprobleem, dan doet die dat enkel in het belang van uw kind. Dat kleuterjuffen nog geen melding maakten van dyslexie, heeft alles te maken met het feit dat dit probleem in de kleuterschool nog niet kan vastgesteld worden. Het is zelfs vrij moeilijk om dit probleem reeds in het begin van de lagere school vast te stellen. Pas als het kind rijp genoeg is om vlot te lezen en te schrijven, kan men vermoedens van dyslexie beginnen uiten.

Kinderen met dyslexie hebben namelijk vooral op het vlak van lezen en spelling problemen. Zij lezen niet altijd wat er staat en gaan vaak radend lezen.  Ook op het gebied van correct schrijven, hebben deze kinderen heuse problemen. Zij schrijven fouten in woorden die vaak doen denken aan verstrooidheidfouten. Dat houdt in dat zij bijvoorbeeld niet meteen fouten zullen maken tegen spellingregels (zoals bijvoorbeeld d of t op het einde van een woord). Fouten die zij maken, bestaan eerder uit letters weglaten of van plaats verwisselen. Het woord “spannend” zal door een kind met dyslexie bijvoorbeeld vaak geschreven worden als “spennand” of “spanned”. Er worden dus niet echt fouten gemaakt tegen de spellingregels (de dubbele n of de letter d op het einde van het woord).

Mijn kind heeft dyslexie: een ramp?

Als je te horen krijgt dat je kind dyslexie heeft, dan is dat uiteraard niet aangenaam. Maar dat hoeft niet noodzakelijk een ramp te zijn. Heel vaak linken mensen het woord dyslexie aan dom. Niets is minder waar. Om te illustreren dat een persoon met dyslexie niet noodzakelijk zwakbegaafd moet zijn, tonen we een lijstje met bekende personen die dyslexie hadden: 

Einstein, Picasso, John Lennon, Mozart, Leonardo Da Vinci, Steven Spielberg, Tom Cruise, Robbie Williams, Orlando Bloom.

Een ramp wordt het pas als men niet op de gepaste manier omgaat met dyslexie. Gelukkig is het onderwijs inmiddels dermate geëvalueerd dat er met dyslexie wel degelijk rekening wordt gehouden. Leerlingen met dyslexie zullen het sowieso altijd moeilijk blijven hebben met taalvakken. Ook de concentratie en de motoriek vormen vaak een probleem. Maar met de nodige aanpassingen kan een leerling met dyslexie een perfecte schoolloopbaan doorlopen. Belangrijk hierbij is dat men moet aanvaarden dat het kind een probleem heeft. Mocht het kind niet goed zien, dan zou niemand er een probleem mee hebben als het een bril zou dragen. In die zin is het goed dat een kind met dyslexie de gepaste begeleiding krijgt: niet afrekenen op taalfouten, vermijd lange schrijfopdrachten, laat het kind toetsen mondeling afleggen. Er bestaat momenteel ook software waarmee men tekst via een speciale pen op de computer kan laten opslaan die dan deze tekst gaat voorlezen. Voor een kind met dyslexie houdt dit in dat het geen energie moet steken in het lezen van de leerstof die moet geblokt worden, maar dat het zich enkel moet concentreren op de inhoud van de leerstof zelf, wat uiteindelijk toch de bedoeling is.

Het zelfbeeld van het kind met dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben omwille van hun leerstoornis uiteraard problemen. Maar naast de leerproblemen zijn er ook nog de persoonlijkheidsproblemen. Zo is het typerend dat kinderen met dyslexie minder zelfvertrouwen hebben en voortdurend angst hebben om fouten te maken. Om deze problemen aan te pakken, kan men perfect een beroep doen op Bachbloesems. Dit zijn natuurlijke producten die negatieve gevoelens ombuigen naar de positieve tegenpool. Om het zelfbeeld van een kind met dyslexie op te krikken, doe je er goed aan om contact op te nemen met een ervaren bloesemtherapeut. Die kan op basis van de problemen van jouw kind een remedie samenstellen waardoor het kind zich op een gezonde en veilige manier beter in zijn vel gaat voelen. 

Gecreëerd door Tom Vermeersch ()

Tom Vermeersch

Tom Vermeersch is een gecertificeerde psycholoog en Bachbloesemexpert met meer dan 30 jaar ervaring.

Andere artikelen

Agressie bij kleuters

Het stereotiepe beeld van een kleuter die gezellig in één of ander hoekje van de klas aan het spelen is, is niet altijd meer een terecht beeld. Kleutertjes die aan de hand van de juf over de speelplaats wandelen, ze zijn er gelukkig nog altijd. Maar net zo goed stelt men vast dat er ook andere normen groeien onder de kleuters.

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie kan bij kinderen leiden tot een verminderd zelfbeeld, ze schamen zichzelf en hebben geen zelfvertrouwen. Het kind voelt zich niet goed in zijn vel en krijgt een gebrek aan eigenwaarde.  Lees hoe Bach bloesems kunnen helpen bij dyslexie en dyscalculie.

Dyscalculie of rekenstoornis?

Het is balanceren op een slappe koord als men het heeft over het onderscheid tussen een rekenstoornis en dyscalculie. Dyscalculie houdt meer in dan “mijn kind kan niet goed rekenen”. 

Taalproblemen en dyslexie

Taalproblemen en dyslexie

Als ouders te horen krijgen dat hun kind problemen heeft die wel eens op dyslexie zouden kunnen wijzen, dan is dit een bittere pil. Logisch ook, want gedurende de ganse kleutertijd was er geen vuiltje aan de lucht. En nu komt men in het lager onderwijs plots aandraven met een probleem. Zagen de kleuterjuffen het probleem dan niet? Of overdrijft men in het lager onderwijs?

Je kan er als ouder van uit gaan dat het voor een leerkracht zeker geen aangename zaak is om “slecht” nieuws te melden. Als de leerkracht met andere woorden melding maakt van een taalprobleem, dan doet die dat enkel in het belang van uw kind. Dat kleuterjuffen nog geen melding maakten van dyslexie, heeft alles te maken met het feit dat dit probleem in de kleuterschool nog niet kan vastgesteld worden. Het is zelfs vrij moeilijk om dit probleem reeds in het begin van de lagere school vast te stellen. Pas als het kind rijp genoeg is om vlot te lezen en te schrijven, kan men vermoedens van dyslexie beginnen uiten.

Kinderen met dyslexie hebben namelijk vooral op het vlak van lezen en spelling problemen. Zij lezen niet altijd wat er staat en gaan vaak radend lezen.  Ook op het gebied van correct schrijven, hebben deze kinderen heuse problemen. Zij schrijven fouten in woorden die vaak doen denken aan verstrooidheidfouten. Dat houdt in dat zij bijvoorbeeld niet meteen fouten zullen maken tegen spellingregels (zoals bijvoorbeeld d of t op het einde van een woord). Fouten die zij maken, bestaan eerder uit letters weglaten of van plaats verwisselen. Het woord “spannend” zal door een kind met dyslexie bijvoorbeeld vaak geschreven worden als “spennand” of “spanned”. Er worden dus niet echt fouten gemaakt tegen de spellingregels (de dubbele n of de letter d op het einde van het woord).

Mijn kind heeft dyslexie: een ramp?

Als je te horen krijgt dat je kind dyslexie heeft, dan is dat uiteraard niet aangenaam. Maar dat hoeft niet noodzakelijk een ramp te zijn. Heel vaak linken mensen het woord dyslexie aan dom. Niets is minder waar. Om te illustreren dat een persoon met dyslexie niet noodzakelijk zwakbegaafd moet zijn, tonen we een lijstje met bekende personen die dyslexie hadden: 

Einstein, Picasso, John Lennon, Mozart, Leonardo Da Vinci, Steven Spielberg, Tom Cruise, Robbie Williams, Orlando Bloom.

Een ramp wordt het pas als men niet op de gepaste manier omgaat met dyslexie. Gelukkig is het onderwijs inmiddels dermate geëvalueerd dat er met dyslexie wel degelijk rekening wordt gehouden. Leerlingen met dyslexie zullen het sowieso altijd moeilijk blijven hebben met taalvakken. Ook de concentratie en de motoriek vormen vaak een probleem. Maar met de nodige aanpassingen kan een leerling met dyslexie een perfecte schoolloopbaan doorlopen. Belangrijk hierbij is dat men moet aanvaarden dat het kind een probleem heeft. Mocht het kind niet goed zien, dan zou niemand er een probleem mee hebben als het een bril zou dragen. In die zin is het goed dat een kind met dyslexie de gepaste begeleiding krijgt: niet afrekenen op taalfouten, vermijd lange schrijfopdrachten, laat het kind toetsen mondeling afleggen. Er bestaat momenteel ook software waarmee men tekst via een speciale pen op de computer kan laten opslaan die dan deze tekst gaat voorlezen. Voor een kind met dyslexie houdt dit in dat het geen energie moet steken in het lezen van de leerstof die moet geblokt worden, maar dat het zich enkel moet concentreren op de inhoud van de leerstof zelf, wat uiteindelijk toch de bedoeling is.

Het zelfbeeld van het kind met dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben omwille van hun leerstoornis uiteraard problemen. Maar naast de leerproblemen zijn er ook nog de persoonlijkheidsproblemen. Zo is het typerend dat kinderen met dyslexie minder zelfvertrouwen hebben en voortdurend angst hebben om fouten te maken. Om deze problemen aan te pakken, kan men perfect een beroep doen op Bachbloesems. Dit zijn natuurlijke producten die negatieve gevoelens ombuigen naar de positieve tegenpool. Om het zelfbeeld van een kind met dyslexie op te krikken, doe je er goed aan om contact op te nemen met een ervaren bloesemtherapeut. Die kan op basis van de problemen van jouw kind een remedie samenstellen waardoor het kind zich op een gezonde en veilige manier beter in zijn vel gaat voelen. 


Marie Pure

Andere artikelen


agressie bij kleuters

Agressie bij kleuters

Het stereotiepe beeld van een kleuter die gezellig in één of ander hoekje van de klas aan het spelen is, is niet altijd meer een terecht beeld. Kleutertjes die aan de hand van de juf over de speelplaats wandelen, ze zijn er gelukkig nog altijd. Maar net zo goed stelt men vast dat er ook andere normen groeien onder de kleuters.

Lees het volledig artikel

dyslexie en dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie kan bij kinderen leiden tot een verminderd zelfbeeld, ze schamen zichzelf en hebben geen zelfvertrouwen. Het kind voelt zich niet goed in zijn vel en krijgt een gebrek aan eigenwaarde.  Lees hoe Bach bloesems kunnen helpen bij dyslexie en dyscalculie.

Lees het volledig artikel

Dyscalculie of rekenstoornis?

Dyscalculie of rekenstoornis?

Het is balanceren op een slappe koord als men het heeft over het onderscheid tussen een rekenstoornis en dyscalculie. Dyscalculie houdt meer in dan “mijn kind kan niet goed rekenen”. 

Lees het volledig artikel

Bachbloesems zijn geen geneesmiddelen maar onschadelijke plantaardige extracten die gebruikt worden ter ondersteuning van de gezondheid.

© 2024 Mariepure - Webdesign Publi4u

Krijg gratis advies voor jouw probleem

Ben je niet zeker welke Bachbloesems jou kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact op met Tom en krijg gratis persoonlijk advies.

tom vermeersch
Tom Vermeersch

Ja, ik wil gratis advies

Nee, dank je. Ik zoek het zelf wel uit....