Hoogsensitief zijn en medicatie

Hoogsensitief zijn en medicatie

Zijn medicijnen nodig als je hoogsensitief bent?

Kunnen medicijnen je helpen als je hoogsensitief bent? Wanneer je hoogsensitief bent, bestaat de kans dat je op een gegeven moment geconfronteerd zal worden met problemen die veroorzaakt worden door je hooggevoeligheid. Maar de vraag is of op dat moment medicatie kan helpen. Hoogsensitief zijn is namelijk geen ziekte, noch een psychische stoornis. Hoogsensitief zijn wordt beschouwd als een karaktereigenschap die inhoudt dat je gevoeliger dan anderen zal reageren op externe prikkels. Dit feit is het gevolg van een erg fijn afgesteld zenuwstelsel. Omdat je zo gevoelig bent voor alle mogelijke prikkels, zal je snel ‘overprikkeld’ raken. Als je hier geen rekening mee houdt en op dat moment niet voldoende tijd uittrekt om al de binnengekomen prikkels te verwerken, dan kunnen er problemen optreden. Op die manier kan hoogsensitief zijn leiden tot chronische vermoeidheid, depressie of een burn-out. Wanneer je dan met je klachten bij de huisarts terechtkomt, is de kans groot dat je met een voorschrift voor medicatie zoals antidepressiva of angstremmers naar huis gaat. Maar deze medicijnen zijn zwaar, kennen heel wat vervelende bijwerkingen en zullen niet alleen je negatieve gevoelens, maar ook je positieve gevoelens onderdrukken. Aan dergelijke medicijnen zijn dus heel wat nadelen verbonden en als je hoogsensitief bent zijn er wel degelijk andere oplossingen voor je problemen.

Hoogsensitief zijn en het nut van medicatie bij kinderen

Als je kind hoogsensitief is bestaat de kans dat er medicatie wordt voorgeschreven die niet aangepast is aan zijn/haar noden. Dit heeft te maken met een vaak voorkomende verwarring tussen ADD en hoogsensitiviteit. Een hoogsensitief kind zal het namelijk moeilijk hebben met geconcentreerd blijven wanneer er te veel drukte of zelfs maar geroezemoes is in het klaslokaal. ADD is een aandachtstoornis verwant aan ADHD, maar dan zonder de hyperactiviteit. ADD kinderen vertonen wel meer gelijkenissen met hoogsensitieve kinderen, maar er zijn ook significante verschillen tussen de twee. Spijtig genoeg leidt een verwarring vaak tot het voorschrijven van medicijnen zoals Ritalin. Hier is een hoogsensitief kind niet mee geholpen en alvorens medicatie toe te dienen is het nuttig om als ouder, als je je twijfels hebt over de diagnose, na te gaan of het niet eerder over hoogsensitiviteit gaat. Een hoogsensitief kind moet namelijk leren omgaan met zijn/haar eigenschap en medicatie is dus overbodig en kan zelfs schadelijk zijn. Want ook medicijnen zoals Ritalin kennen, net als angstremmende medicatie, onprettige bijwerkingen.

Hoogsensitief zijn: medicatie of andere oplossingen?

Wanneer je hoogsensitief bent en dit veroorzaakt problemen, dan kan je jezelf dus de vraag stellen of medicatie wel een oplossing biedt. Medicijnen zullen inderdaad je emotionele gevoeligheid onderdrukken en je negatieve gevoelens en je angsten zullen verdwijnen, maar ook de positieve gevoelens worden afgevlakt. En dit is voor wie hoogsensitief is vaak erg moeilijk. Aan hoogsensitiviteit zijn namelijk ook heel wat voordelen verbonden. Je geniet intenser van allerlei dingen, zoals lekker eten, een mooie wandeling, een diepgaand gesprek en knappe muziek. Wanneer je medicatie zoals antidepressiva gebruikt, vallen deze positieve zaken ook weg. Gelukkig bestaan er, naast medicijnen, ook andere oplossingen voor problemen omwille van je hoogsensitiviteit. Je kan bijvoorbeeld op een juiste manier met hoogsensitief zijn leren omgaan onder begeleiding van een coach of therapeut en zo medicatie vermijden. Omdat hoogsensitief zijn ook inhoudt dat je gevoeliger zal reageren op medicijnen, is de veel mildere Bachbloesem therapie ook een mogelijke oplossing. Bachbloesems kennen, in tegenstelling tot de klassieke medicatie, geen bijwerkingen en geen verslavende werking. Bachbloesems zijn 100 % natuurlijk en zetten je negatieve gevoelens om in positieve emoties. Zo zal de Bachbloesem mix 77 je weerbaarder maken tegen externe prikkels, zodat je minder snel last zal krijgen van overprikkeling en overbelasting. Op die manier zullen stress - en angstgevoelens minder snel optreden. Deze mix zal ook je emotionele gevoeligheid wat temperen, zonder deze volledig te onderdrukken zoals dit met de klassieke medicatie wel het geval is. Bachbloesem therapie kan je dus helpen, eventueel in combinatie met een bezoek aan een coach of therapeut, bij het oplossen van problemen omwille van het hoogsensitief zijn, zodat medicijnen overbodig worden.

 
Bach bloesem mix 77: hoogsensitiviteit

Bach bloesem mix 77 helpt om:

  • minder bang te zijn
  • emotionele gevoeligheid te verminderen
  • weerbaarder te worden tegen externe prikkels
  • stress en spanningen weg te nemen
  • durven “nee” te zeggen
Klik hier en ontdek Bach bloesem mix 77
Marie Pure

Andere artikelen


Is er medicatie voor HSP?

Is er medicatie voor HSP?

Nogal wat mensen die HSP (hoogsensitief persoon) zijn, krijgen hiervoor medicatie voorgeschreven. Of ze zich daar beter door voelen, is nog maar de vraag.  

Lees het volledig artikel

test

Ben jij hoog sensitief? Doe de test!

Hoe kan je weten of je een HSP bent? Beantwoord deze vragen eerlijk. Lees dan verder en ontdek wat de resultaten over jou zeggen.

Lees het volledig artikel

Hoogsensitief en homeopathie

Hoogsensitief en homeopathie

Als je hoogsensitief bent kan homeopathie je helpen. Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze die op punt werd gesteld door dokter Samuel Hahnemann. Deze Duitse arts kwam er in de 19de eeuw achter dat bepaalde stoffen, die normaalgezien giftig zijn en je ziek maken, in sterk verdunde dosis je net beter kunnen maken.  

Lees het volledig artikel

Hoogsensitief zijn en angst hebben

Hoogsensitief zijn en angst hebben

Wie hoogsensitief is, heeft veel sneller last van angst en stress dan wie veel minder gevoelig is voor externe prikkels.  

Lees het volledig artikel

tips

Tien tips om je te helpen omgaan met hoog sensitiviteit

Ben jij een hoog sensitief persoon (HSP)? Dan weet je vast dat je dagdagelijkse leven heel uitdagend kan zijn. 15-20% van de bevolking is een HSP, en toch wordt er weinig gedaan om hen te helpen.

Lees het volledig artikel

De relaties van een HSP

De relaties van een HSP

Ook al is een HSP (hoogsensitief persoon) iemand die zich ontzettend goed in iemand anders kan inleven, toch heeft die persoon het vaak moeilijk met relaties.  

Lees het volledig artikel

Hoe omgaan met HSP

Hoe omgaan met HSP

We kennen wellicht allemaal wel een Hoogsensitief persoon of HSP, je partner, een collega of een familielid. Hoogsensitieve personen of HSP zijn gevoeliger aan impulsen dan anderen. Ze nemen meer informatie op uit hun omgeving dan anderen en verwerken het dieper. Het kan soms moeilijk zijn om dit bij onszelf te herkennen want het wordt vaak vergist met introvert zijn, verlegen zijn, onzekerheid, angst of depressie.

Lees het volledig artikel

hoogsensitiviteit hype of ziekte

Hoogsensitiviteit: Hype of ziekte?

Wat denk jij van hoogsensitiviteit: Hype of ziekte? Beschouw jij jezelf een hoogsensitief persoon? Ben jij aan het einde van je Latijn? Lees verder.

Lees het volledig artikel

Krijg gratis advies voor jouw probleem

Ben je niet zeker welke Bachbloesems jou kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact op met Tom en krijg gratis persoonlijk advies.

tom vermeersch
Tom Vermeersch

Ja, ik wil gratis advies

Nee, dank je. Ik zoek het zelf wel uit....